Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a lansat un portal web www.magistrat.md care reprezintă unica bază de date a tuturor judecătorilor din Republica Moldova.


Pagina-web va urmări sporirea transparenței vis-a-vis de activitatea judecătorilor din Republica Moldova și va asigura accesul cetățenilor la informația despre integritatea și parcursul profesional al fiecărui din cei 504 judecători din cadrul instanțelor de judecată de toate nivelele.


Aceasta bază de date conține informații cu privire la datele biografice ale judecătorilor, poze de profil, performanțele profesionale, procedurile disciplinare inițiate și sancțiunile aplicate, dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, declarațiile pe venit și interese, controlul veniturilor și a proprietăților, a conflictelor de interese, numărul hotărîrilor/încheierilor menținute/casate, aparițiile în mass-media, precum și alte date relevante.


Menirea site-ului este să unifice informația despre judecătorii din Moldova într-o singură resursă informațională veridică, ușor accesibilă și comprehensivă. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea să expedieze informații care vizează un anumit judecător.


Treptat, www.magistrat.md va deveni interactiv, iar cei interesați vor putea să intervină cu completări și comentarii pertinente.


Pentru informații suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect

 tel. (022) 26 09 37, 079720003,

 e-mail: puiutatiana@gmail.com