La data de 14 octombrie 2014 a fost pronunțată
hotărârea Bondarenco c. Moldovei, cererea nr. 10823/06.

Reclamantul este Natalia Bondarenco din
1958, Chișinău.

În 1989 Consiliul Municipal Chișinău a
acordat reclamantului un apartament. În 2000 consiliul a declarat blocul
locativ, unde locuia reclamantul, ca avariat și că urmează a fi demolat.
Reclamantul a înaintat o acțiune către Consiliul privind acordarea unui alt
apartament.

Prin hotărârea judecătoriei Rîșcani din 18
martie 2003 Consiliul a fost obligat că acorde reclamantului un apartament.

În perioada 2003 – 2004 reclamantul a
depus numeroase plângeri privind neexecutarea hotărârii judecătorești, însă până
la momentul actual ea nu a fost executată.

În fața Curții reclamantul s-a plâns de
omisiunea de a executa hotărârea din 18 martie 2003, invocând art. 6 § 1, 8 din Convenție, și art. 1 Protocolul Adițional la
Convenție.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea
art. 6 § 1 din Convenție, și art. 1 Protocolul
Adițional la Convenție, notând constatările frecvente anterioare a violării
Convenției pe cauze similare.

Reclamantul nu a formulat
pretenții pecuniare.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de S.Bivol, avocat din Chișinău.