La data de 30
septembrie 2014 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Bulgaru c. Moldovei,
cererea nr.
35840/09.

***

În cauza Bulgaru
c. Moldovei
, reclamantul Ion Bulgaru, își ispășește pedeapsa în
închisoarea din Cricova.

În anul 2008, în
închisoare a fost comis un omor și reclamantul a fost unul din suspecți. În
decembrie 2008, reclamantul a fost dus la Comisariatul General de Poliție
Chișinău pentru interogatoriu. El a fost impus să recunoască vina, iar după ce
a refuzat, a fost maltratat.

La 21 ianuarie 2009,
el a fost din nou adus la Comisariatul General de Poliție. Din moment ce a
refuzat să mărturisească asupra crimei, el a fost supus la acte de tortură
precum lovituri cu pumnii pe cap și pe corp, agățat „Palestinian” și deținut
într-o celulă foarte rece. Ca rezultat al relelor tratamente, reclamantul a
încercat să se sinucidă tăindu-și venele de la mână, iar la 23 ianuarie 2009 a fost dus la spital
pentru îngrijiri medicale. După întoarcerea din spital, relele tratamente au
continuat și s-au intensificat. Potrivit reclamantului, ca rezultat al relelor
tratamente, el avut leziuni serioase la mână.

La 28 ianuarie 2009,
familia reclamantului au aflat despre cele întâmplate și au angajat un avocat.
În rezultatul acțiunilor avocatului, la 30 ianuarie 2009, reclamantul a fost
transferat înapoi la închisoarea din Cricova. La 12 februarie 2009, starea
sănătății reclamantului s-a agravat și el a fost internat în spitalul pentru
deținuți cu o severă neuropatie radială (afectarea nervului radial, care se
extinde de-a lungul brațului, ca rezultat al traumatismului acut). El a fost
externat din spital la 9 aprilie 2009.

Între timp, avocatul
reclamantului s-a plâns la Procuratura alegând relele tratamente, însă
plângerea a fost respinsă ca nefondată la 27 februarie 2009.

Invocând violarea
art.3 CEDO, reclamantul s-a plâns că a fost maltratat de ofițerii de poliție,
precum și de lipsa unei anchete efective. Reclamantul s-a plâns și de violarea
art. 5 CEDO, precum că a fost transferat ilegal la Comisariatul General de Poliție,
iar în sensul art. 6 CEDO, procedurile inițiate de el împotriva colaboratorilor
de poliție care l-au maltratat sunt inechitabile. În final, el s-a plâns de
lipsa unui recurs intern efectiv în sensul art. 13 CEDO în privința drepturilor
sale garantate de art. 3, 5 și 6 CEDO.

Curtea a constatat, în
unanimitate, violarea art. 3 CEDO,
sub aspect material și procedural, notând că după pretinsa maltratare reclamantul
a fost spitalizat pentru aproape 2 luni în spitalul penitenciarului și că a
fost diagnosticat cu neuropatie radială la mâna dreaptă. Diagnoza inițială în
privința ligamentului reclamantului în rezultatul tăierii încheiturii mânii, nu
s-a confirmat. Starea reclamantului, care nu a fost disputată de Guvern,
aparent a fost consistentă cu alegațiile sale în privința legării acestuia și
suspendării de o bară metalică. Având în vedere că Guvernul a eșuat să prezintă
o explicație plauzibilă în privința leziunii respective, Curtea a concluzionat
că aceasta a rezultat în urma maltratării în custodia poliției.

Curtea a considerat,
că această formă de maltratare este în special condamnabilă, or presupunea intenția
de a obține informații. În aceste circumstanțe, Curtea a considerat că violența
la care a fost supus reclamantul, în particular caracterul sever, capabil să
provoace dureri considerabile și suferințe crude, urmează a fi apreciate ca
acte de tortură.

În final, Curtea a
notat că procuratura a disconsiderat spitalizarea reclamantului pentru perioada
12 februarie – 09 aprilie 2009 și diagnoza stabilită în spital, reducând
investigația la concluzia inițială a medicului din sectorul de poliție. De
fapt, procuratura nu a întreprins nici un pas decisiv pentru a investiga
plângerea reclamantului, dar a accept fără rezerve declarațiile ofițerilor de
poliție.

În ceea ce privește
restul plângerilor reclamantului Curtea le-a declarat ca inadmisibile, în
temeiul art.
35 § 3 și 4 din
Convenție.

Reclamantul a cerut
EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 500 cu titlu de
prejudiciu material.

Curtea a acordat suma
de EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral.

În fața Curții,
reclamantul a fost reprezentat de L. Chirtoacă, avocat din Chișinău.