La 10 iunie
2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu
privire la satisfacția echitabilă în cauza Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii
c. Moldovei (cererea nr. 25575/08).

Anterior, la 13
septembrie 2011 („hotărârea principală”),
Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor reclamanților prevăzute de
art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și de art. 1 Protocolul nr. 1
la CEDO (protecția proprietății), pe motivul admiterii unei cereri de
revizuire.

Curtea a
considerat că chestiunea privind aplicare a art. 41 nu este gata pentru
hotărâre, la acel moment, nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o
pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul și reclamanții să prezinte, în
termen de 3 luni, observații cu privire la satisfacția echitabilă sau să
informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil încheiat între părți.

Compania
reclamantă a cerut 16,600 EURO cu titlu de prejudiciu material, 5,000 EURO cu
titlu de prejudiciu moral și 4,300 EURO cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a
acordat 2,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral și 4,300 EUR cu titlu de
costuri și cheltuieli.