La 30 ianuarie 2014, în cadrul unei
conferințe de presă anuale, dl Dean Spielmann, președintele Curții Europene a
Drepturilor Omului, a făcut public raportul de activitate al Curții pentru anul
2013.

La 31 decembrie 2013 aproximativ 99,900 de
cereri erau pendinte în fața unui organ decizional, pe când în anul 2012 erau
pendinte 128,000 de cereri. Mai mult de jumătate din aceste cereri au fost
înaintate împotriva a patru State membre: Rusia, Italia, Ucraina și Serbia.

Potrivit acestui raport, în anul 2013,
aproape jumătate din hotărârile adoptate de Curte vizează 5 state membre a
Consiliului Europei: Rusia – 129, Turcia – 124, România – 88, Ucraina – 69 și
Ungaria – 41. În total fiind pronunțate 916 de hotărâri pe marginea a 3,569 de
cereri, fiind soluționate 93,397 de cereri, pe când în anul 2012 au fost
soluționate 87,879 de cereri. În 87% din cazuri Curtea a constatat cel puțin o
violare a Convenției de către Statul pârât.

În anul 2013 au fost alocate unui organ
judiciar 65,900 de cereri, pe când în anul 2012 au fost alocate 65,200 de
cereri.

În privința Moldovei – 1,356 de cereri (în
anul 2012 938 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens
situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre);
au
fost comunicate Guvernului 85 de cereri (în anul 2012 56 de cereri); 3,143 de cereri (în anul 2012 1,905 de cereri) au fost
declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri,
fiind soluționate în total 3,162 de cereri.

Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2013,
1,414 de cereri pendinte (în anul 2012 – 3,250 de cereri) erau îndreptate
împotriva Moldovei, situându-se pe locul 12 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar la
raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele
3,81 cerei la 10,000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2013,
Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2012 a pronunțat 27
hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a
Convenției.

În perioada 1997 – 2013 în privința Moldovei au
fost pronunțate hotărâri privind violarea următoarelor drepturi: rele
tratamente – 16%; libertatea și siguranța persoanei – 13%; proces echitabil –
25%; protecția proprietății – 20%; alte drepturi – 26%.

 Analiza pe articole a hotărârilor
Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul
2013:

– Dreptul la viață (Articolul 2 din
Convenție) – 1 violare (sub aspect material) și 1 violare (sub aspect
procedural);

– Tratament inuman și degradant (Articolul 3
din Convenție) – 8 violări (sub aspect material) și 8 violări (sub aspect
procedural);

– Dreptul la libertate și siguranță
(Articolul 5 din Convenție) – 1 violări;

– Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6
din Convenție) – 5 violări;

– Dreptul la respectul vieții private și de
familie (Articolul 8 din Convenție) – 3 violări;

– Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13
din Convenție) – 4 violări; 

– Interzicerea discriminării (Articolul 14
din Convenție) – 2 violări;

–  Respectul
proprietății (Articolul 1 Protocolul Adițional) – 3 violări.

Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere
juridic, pronunțată de Curte pe parcursul anului 2013 împotriva Moldovei este
în cauza 
Eremia c.
Moldovei
, cerera nr. 3564/11, hotărârea din 28 mai 2013,  privind omisiunea autorităților naționale de
a întreprinde măsuri adecvate pentru protecția reclamanților împotriva
violenței domesctice.

Prin
hotărârile pronunțate în 2013 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să
plătească compensații în mărime de EUR
315363  (842,856 EUR în
2012 și EUR 371,258 în 2011).