Începând cu 1 ianuarie
2014, o dată cu întrarea în vigoare a noilor prevederi a punctului 47 din
Regulamentului Curții, se vor aplica condiții mai stricte pentru adresarea unei
cereri la Curte. Acest
amendament la Regulament,
elaborat pentru a spori eficiența Curții și accelera examinarea cererilor,
introduce două modificări majore care vor determina dacă cererea va fi
repartizată unei formațiuni judiciare sau urmează a fi respinsă fără examinare.

Prima modificare se
referă la informația și documentele prezentate Curții pentru a facilita
examinarea cererilor și realizarea misiunii sale cât mai eficient posibil. Toate
formularele trebuie a fi completate integral și susținute de copiile
documentelor relevante. Toate cererile incomplete vor fi respinse de Curte.

A doua modificare se
referă la întreruperea termenului de adresare la Curte, de șase luni de la
decizia definitivă a instanțelor naționale; pentru a întrerupe acest termen,
cererea trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de punctul 47. Formularul
trebuie expediat Curții, completat integral și susținut de documentele
relevante, în interiorul termenului stabilit de Convenție. Dosarele incomplete
nu vor mai fi examinate din perspectiva întreruperii curgerii termenului de
șase luni