Concurs
de selectare a companiei pentru elaborarea unei pagini-web

I. Prezentare generală

1.1. Context

Asociația
Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” implementează proiectul Baza
de date – magistrat.md
(în continuare Proiect), cu sprijinul financiar al
Civil Rights Defenders (Suedia). Proiectul va contribui la asigurarea
implementării standardelor unui proces echitabil
prin sporirea transparenței sistemului judecătoresc. Îndeosebi,
proiectul va pune accent pe sporirea profesionalismului și responsabilizarea
judecătorilor
în realizarea actului de justiție.

Obiectivele
proiectului vin să susțină procesul de implementare a Strategiei de Reformă a
Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, în special prin prisma
constatărilor Consiliului Superior al Magistraturii în decizia sa din 3 aprilie
2012, care a identificat o serie de provocări și priorități, printre care: 1) c
onsolidarea
independenței, responsabilităților, eficienței, imparțialității și transparenței
sistemului judecătoresc;
2) sporirea profesionalismului și responsabilizarea
judecătorilor în realizarea actului de justiție 3) revizuirea spectrului
sancțiunilor disciplinare și a procedurii disciplinare în vederea ajustării
acestora la sistemul și standardele europene.

În
scopul transpunerii acestor priorități în practică, proiectul va urmări gradul
de respectare a legislației privind conflictul de interese în sistemul
judecătoresc, dar și transparența depunerii și verificării declarațiilor pe
venit ale judecătorilor. Instrumentul de bază în această misiune va fi crearea
și menținerea unei resurse informaționale unice (bază de date), care va conține
informații despre toți cei aproximativ 460 de judecători din Republica Moldova,
în special cu privire la: datele biografice, termenul mandatului, proceduri
disciplinare inițiate și sancțiuni aplicate, dosare pierdute la CtEDO,
declarațiile pe venit, instruirea continuă, etc.

1.2. Obiectul concursului

Se
solicită oferta tehnică și financiară pentru elaborarea unei pagini-web în
cadrul Proiectului „Baza de date – magistrat.md”.

Companiile
interesate vor prezenta oferta tehnică
și financiară în plicuri separate și sigilate,
cu mențiunea „Elaborare website magistrat.md”, până luni, 19 august, ora 17:00 la
sediul AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 2, of.13.
În cazul în care companiile participante la concurs dispun de posibilitatea de
a oferi servicii de hosting, acestea vor prezenta în plic separat
și oferta
pentru aceste servicii.

Numele
domeniului viitor
:http://www.magistrat.md.

Termen
de executare
:
60 de zile.

Cerințe față de
executor:

experiență
de cel puțin 3 ani în efectuarea sarcinilor similare celor propuse:

·        
vor fi prezentate
exemple ale lucrărilor similare elaborate, inclusiv contractele încheiate în
vederea realizării acestora;

·        
la solicitare,
vor fi prezentate scrisori de recomandare ale clienților;

capacitatea
de a executa sarcini similare celor propuse:

·        
vor fi prezentate
condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor;

personal
calificat în realizarea angajamentelor:

·        
vor fi oferite
CV-urile angajaților implicați în proces.

II. Scopurile paginii-web

2.1 Scopurile paginii-web

Pagina-web
va urmări sporirea transparenței vis-a-vis de activitatea judecătorilor din
Republica Moldova și accesului cetățenilor la informație relevantă și
pertinentă despre parcursul profesional al fiecărui din cei aproximativ 460 de
judecători din cadrul instanțelor de judecată de toate nivelele. Aceasta va con
ține informații cu
privire la datele biografice ale judecătorilor, performanțele profesionale,
procedurile disciplinare inițiate și aplicate, dosarele pierdute la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, declarațiile de venit și interese, precum și
alte date relevante. Menirea site-ului este să unifice informația despre
judecătorii din Moldova într-o singură resursă informațională veridică, ușor
accesibilă și comprehensivă. Mai mult decât atât, site-ul își propune să creeze
o legătură bidirecțională cu judecătorii, care vor avea posibilitatea să
expedieze informații și fișiere relevante care îi vizează. De asemenea,
vizitatorii vor avea posibilitatea să expedieze informa
ții care vizează un anumit
judecător.

2.2 Auditoriul general

Pagina-web
se adresează publicului larg, fără restric
ții. Oricine va putea accesa
con
ținutul acesteia și va putea face uz de informația disponibilă on-line.
Vizitatorul clasic este considerată persoana care dore
ște să se informeze despre
parcursul profesional și etica judecătorilor din Moldova.

III. Structura paginii-web și
navigarea

1.
Acasă

2.
Despre noi:

3.
Contacte

4. Bază
de date:

a)
Listă judecători

b)
Declarații pe venit/ interese

c)
Carieră

d) Alte
date

5. Trimite
informație

a)
Scrie mesaj

b)
Trimite fișier

6.
Link-uri utile

7.
Harta site-ului

IV. Descrierea secțiunilor paginii-web

Bază
de date
:
reprezintă partea cea mai importantă a portalului, deoarece utilizatorul va putea
sa găsească informația de interes pentru sine. Pentru aceasta, el va selecta
compartimentul care îl interesează (de exemplu, Declarații pe venit), la
deschidere se va afișa lista tuturor declarațiilor pe venit ale judecătorilor,
iar la click pe declarație, se va deschide textul documentului în format PDF.

Conținutul
tuturor compartimentelor și al subdiviziunilor acestora va fi completat de
către echipa proiectului.

Listă
judecători
:
la deschidere, apare lista tuturor judecătorilor; la click pe numele judecătorului,
apare profilul său care va conține următoarele compartimente: date biografice/
CV, declarații pe venit/ interese, carieră și alte date relevante; la click pe
fiecare compartiment, se va descărca sau deschide textul (tipul de documente
încărcate pe site vor fi discutate cu compania selectată).

Trimite
informație:

vizitatorii paginii-web vor avea posibilitatea să scrie mesaje sau să expedieze
informații/fișiere despre judecători; informația va fi plasată doar după
verificarea și aprobarea acesteia de către administratorii paginii-web.
Vizitatorii site-ului vor avea posibilitatea să scrie mesaje după ce vor oferi
următoarea informație: nume, adresă de email, cod de verificare (parametrii vor
fi conveniți în comun cu compania selectată).

Posibilitatea
de a adăuga bannere
: poziționarea pe site a bannerului va fi convenită în comun cu compania în
procesul elaborării design-ului paginii-web.

Funcția de
căutare
:
Pagina-web va oferi funcții contemporane de căutare care permit regăsirea și
identificarea informațiilor de interes, după una sau câteva categorii de
informații, de exemplu: după numele judecătorului, după instanța de judecată.

CMS: Sistemul de gestiune al
conținutului (CMS) va fi discutat la o etapă ulterioară.

V. Cerințe pentru pagina-web

5.1 Cerințe pentru design-ul paginii-web

Pagina-web
trebuie să fie structurată
și ușor de utilizat. Paginile
trebuie sa fie corect vizualizate la toate browser-ele contemporane: Internet
Explorer 8
și mai sus, Mozilla Firefox 12 și mai sus, Google Chrome, Opera
10
și mai sus și cu rezoluția monitorului de la 1024×768 până la
1600×1200. Link-urile trebuie să aibă parametrul “title”, imaginile –
parametrul “alt”.

În
cazul afi
șării unui document cu volum mare, trebuie să existe
posibilitatea divizării acestuia pe pagini.

Cerințele pentru
design-ul paginii-web vor fi discutate în procesul de elaborare.

Compania
selectată va prezenta 3 exemple de design.

5.2 Servicii pe care le va oferi
pagina-web

a) RSS

b)
Newsletter

c)
Mobile version

5.3 Cerințe pentru design-ul logotip-ului:

Cerințele
pentru design-ul logotip-ului paginii-web vor fi discutate în procesul de
elaborare.

Compania
selectată va prezenta 3 exemple de logotip-uri.

Compania
selectată va prezenta 3 exemple de design pentru disclaimer.

5.4 Cerințe tehnice pentru programarea paginii-web:

Cerințe
pentru platformă
:

Interpretatori:
la alegerea ofertantului.

Baza de
date: la alegerea ofertantului.

VI.
Oferirea documentației tehnice

Ghidul
Utilizatorului (gestionarea paginii-web) în limba română și engleză

VII.
La finalizarea executării sarcinilor, compania selectată va asigura un training
privind gestionarea paginii-web (în română).

Pentru
informa
ții suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect, tel.
(022) 27 41 61, 079720003, e-mail:
puiutatiana@gmail.com sau Alexei Racu, asistent tehnic, tel. 069323245, e-mail: alexeiracu@gmail.com.