La 24 ianuarie 2013, în cadrul unei conferințe de presă anuale, dl Dean
Spielmann, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public
raportul de activitate al Curții pentru anul 2012.

Potrivit acestui raport, în anul 2012, CtEDO a pronunțat 1,093 de hotărâri,
fiind soluționate 87,879 de cereri, o creștere cu 68% în raport cu anul 2011
(fiind soluționate 52,188 de cereri).

Mai mult de o treime din hotărârile pronunțate de CtEDO în 2012 vizează
patru State membre a Consiliului Europei: Rusia (122), Turcia (117), Romania (70)
și Ucraina (69). În 82% din cazuri Curtea a constatat cel puțin o violare a
Convenției de către Statul pârât.

La 01 ianuarie 2013 aproximativ 128,000 de cereri erau pendinte în fața
unui organ decizional, a descreștere cu 16% comparativ cu anul trecut.

Mai mult de jumătate din aceste cereri au fost înaintate împotriva a patru
State membre: Rusia, Turcia, Italia și Ucraina. Moldova fiind printre primele 9
țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte, în comparație cu anul 2011
descreșterea fiind cu o poziție.

Conform raportului Curții, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri
pendinte (2.5%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2012, 938 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ
decizional (1,021 de cereri în anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate
inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curții (550 de cereri în anul 2011).

După numărul de cereri înregistrate în 2012 raportat la populația țării,
Moldova poziționîndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000
locuitori, pe când în anul 2011 indicele era 2.87 situându-se pe locul 3.

În privința Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronunțat 27
de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o
violare a Convenției.

 Analiza pe articole a hotărârilor
Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul
2012:

– Dreptul la viață (Articolul 2 din Convenție) – 2 violări (sub aspect
material) și 2 violări (sub aspect procedural);

– Tratament inuman și degradant (Articolul 3 din Convenție) – 10 violări
(sub aspect material) și 4 violări (sub aspect procedural);

– Dreptul la libertate și siguranță (Articolul 5 din Convenție) – 5
violări;

– Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenție) – 6 violări;

– Dreptul la respectul vieții private și de familie (Articolul 8 din
Convenție) – 1 violare;

– Dreptul la respectul libertății conștiinței (Articolul 9 din Convenție) –
1 violare;

– Dreptul la libertatea întrunirii (Articolul 11 din Convenție) – 2
violări;

– Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Convenție) – 2
violări; 

– Interzicerea discriminării (Articolul 14 din Convenție) – 1 violare;

  Respectul proprietății (Articolul
1 Protocolul Adițional) – 4 violări;

– Dreptul la educație  (Articolul 2
Protocolul Adițional) – 1 violare.

Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunțată de
Curte pe parcursul anului 2012 împotriva Moldovei este în cauza
Catan și Alții c. Moldova și Russia [GC],
cererile. 43370/04, 8252/05 și 18454/06), din 19 octombrie 2012,
în care a fost abordată, jurisdicția
Guvernelor Republicii Moldova și a Federației Ruse în raport cu politicile de
educație în regiunea separatist din Moldova.

Prin hotărârile pronunțate în 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost
obligat să plătească compensații în mărime de EUR
842,856 (EUR 371,258 în 2011).