În anul 2012 Curtea a pronunțat în privința Moldovei 27 de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

Urmând tradiția din anii precedenți, Asociația Obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2012, a cauzelor la Curte.

Această listă a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea este incompletă și ar putea conține inexactități.

Lista a fost întocmită pentru a informa publicul și, eventual, a ajuta autoritățile în inițierea acțiunilor de regres sau a altor acțiuni descurajante împotriva persoanelor vizate. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” nu susține inițierea acțiunii de regres în orice caz de constatare a violării Convenției de către Curte. Totuși, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau din culpă gravă, acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Asociația, de asemenea, pledează pentru examinarea eficientă a fiecărei violări în parte pentru a stabili dacă nu au fost comise abateri disciplinare.

Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2012
– 31 decembrie 2012