A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omuluia încheiat un Acord de parteneriat (pagina 1,
pagina 2
)
cu
Case-Law
Information and Publications Division
a Curții
Europene pentru Drepturile Omului.

Potrivit acestui Acord Secția Grefă va republica în baza de
date HUDOC traducerile în limba română a jurisprudenței Curții realizate de
către A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului
”, cu susținerea financiară a Civil Rights Defenders, Suedia.

Jurisprudența
respectivă va putea fi consultată și pe pagina
HUDOC a Curții Europene
pentru Drepturile Omului, prin accesarea link-ului „translations”.