La data de 25 iunie 2012 a fost anunțată
lansarea unei noi versiuni a bazei de date cu jurisprudență HUDOC,
implementarea căreia se datorează contribuției guvernelor Ciprului, Danemarcei,
Germaniei și Norvegiei.

Baza de date HUDOC este interfața principală
dintre Curte și profesioniști. Totuși, în ultima vreme numărul documentelor
publicate în HUDOC a crescut semnificativ (la moment sunt 90,000 de documente)
și a devenit considerabil de dificil de a găsi informația necesară. Uneori căutările
se soldează cu un număr mare și refractar de rezultate.

Aceasta a determinat Curtea să dezvolte o
nouă versiune care permite utilizatorilor să găsească jurisprudența căutată mai
intuitiv prin intermediul interfeței easy-to-use. Noul HUDOC oferă
utilizatorilor mai multe opțiuni inclusiv posibilitatea de a îngusta
rezultatele căutării prin intermediul refinerilor. A fost adăugat un nou
content, cum este rezumatul celor mai importante cauze.

Pentru a accesa noul sistem urmează a fi
accesată următoarea adresa:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng

Manualele HUDOC online și video vor fi
disponibile în săptămânile viitoare.