Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei a ales cinci noi judecători la Curtea
Europeană din partea Republicii Cehe, Olandei, Poloniei, Suediei și Marii
Britanii.

În
același timp nu au fost aleși judecătorii din lista candidaților propuși din
partea Rusiei, Croației și Bosniei și Herțegovinei.

Chestiunea
alegerii judecătorilor din partea Rusiei și Bosniei și Herțegovinei a fost
amânată, în legătura cu retragerea unor candidați. Rusia și Bosnia și
Herțegovina urmează sa înainteze câte un al treilea candidat.

Lista
candidaților pentru funcția de judecător la CEDO înaintată de guvernul croat a
fost respinsă.

Notă despre procedurile naționale de selectare a candidaților:

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Croației: un reprezentant al Comisiei Justiție din Legislativ; un
reprezentant al Curții Constituționale; un reprezentant al Curții Supreme de
Justiție; un reprezentant al Ministerului Justiției și un reprezentant al
Facultății de Drept.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Bosniei și Herțegovinei: Președinția și autoritățile desemnate de
Președinție.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Rusiei: 4 reprezentanți ai Ministerului Justiției; 3 reprezentanți
ai Ministerului de Externe; 1 reprezentant al unui ONG și un profesor
universitar.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Olandei: președintele Curții Supreme sau Procurorul general;
vice-președintele Council of State; o persoană ce posedă expertiză a Dreptului
European.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Poloniei: doi reprezentanți ai Ministerului de Externe, un
reprezentant al Ministerului Justiției, directorul departamentului drepturilor
omului, un reprezentant al avocaturii, un reprezentant al primului ministru și
agentul guvernamental (fără drept de vot).

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Suediei: foști membri ai Curții Supreme de Justiție, Curții Supreme
Administrative, Curților de Apel și Curților Administrative de Apel, un
reprezentant a procuraturii și un reprezentant a avocaturii.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Marii Britanii: judecători, un specialist în numirea judecătorilor
și consultanți juridici de la externe și justiție, în total trei bărbați și
două femei, prezidați de un judecător de la Curtea Supremă de Justiție.

Membrii
comisiei naționale pentru selectarea candidaților pentru funcția de judecător
din partea Cehiei: Ministrul Justiției, Agentul Guvernamental, un membru
desemnat de Ministerul de externe, 2 membri desemnați de Ministrul justiției,
eventual Președintele Curții Constituționale, Curții Supreme și Curții Administrative
și Ombudsmanul.

Unele
state au înaintat condiții suplimentare (la cele stabilite în documentele CoE)
față de candidați. Spre exemplu, Croația a instituit cerința de deținere a
titlului de doctor în drept, cu o experiență de 12 ani sau a unui masterat în
drept cu o experiență de 15 ani.