Exprimăm îngrijorarea în
legătură cu nerespectarea cerințelor standardelor internaționale cu privire la
procedura adoptării și componența comisiei naționale de selectare candidaților
pe postul de judecător la CEDO. În societate persistă percepția generală de neîncredere
pentru componența comisiei.

 Adoptarea Hotărârii „Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea
candidaților la postul de judecător la CEDO și aprobarea Regulamentului privind
modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de
judecător la CEDO” nu s-a conformat procedurii de transparență decizională,
proiectul Regulamentului și componența comisiei naționale nu a fost consultată.

 Considerăm că; 1) componența comisiei trebuie mai bine echilibrată din
perspectiva politică – număr echitabil și reprezentativ al tuturor forțelor
politice (inclusiv opoziția), totodată ponderea politicului ar trebui să
nesemnificativă în comparație cu reprezentanții grupurilor profesionale, 2)
componența comisiei trebuie să includă reprezentanții celor mai importante
instituții de specialitate din domeniul Justiției, inclusiv Curtea
Constituțională, Institutul Național de Justiție, Asociația Judecătorilor,
Consiliul Superior al Procurorilor și cel puțin 2 organizații de drepturile
omului de specialitate  3) este necesar
de evitat includerea în comisie a subalternilor angajați pentru că va exista
influența directă a conducătorului instituției, în comisie vor fi incluși
reprezentanți care dețin experiențe, competențe și reputația adecvată
exercitării funcției de membru a comisiei, 4) se vor evita membri cu
incompatibilități sau conflicte de interese. 

 Recomandăm includerea reprezentanților Curții Constituționale, Institutului
Național de Justiție, Asociației Judecătorilor, Comisiei juridice a
Parlamentului (a fi desemnat), și cel puțin a 2 organizații de drepturile
omului de specialitate. Recomandăm excluderea Secretarului general al
Guvernului și angajaților Ministerului justiției, excluderea reprezentanților
partidelor politice pentru evitarea suspiciunilor de abordare partinica a
lucrărilor comisiei.

 Informații
suplimentare despre proiectul Hotărîrii de Guvern:

 Proiectul Hotărârii a fost examinat în ședința
Guvernului din 25.04.2012. Acesta a fost transmis Consiliului Național pentru
Participare (CNP) pe 24.04.2012. CNP nu a avut posibilitatea să examineze în
prealabil documentul și să vină cu propuneri. Guvernul a adoptat Regulamentul
Comisiei, urmând ca să se revină asupra componenței nominale a Comisiei în ședința
următoare, pe motivul necesității asigurării echilibrului necesar în Comisie la
propunerea Prim-ministrului.

 Pe 02.05.2012 proiectul hotărârii a fost comunicat
CNP aproximativ la ora 11.00, urmând a fi examinat la ora 13.00. Față de
componența precedentă, componența Comisiei a fost suplimentată dor cu 2 deputați,
reprezentanți ai PL și PD.

 Pe 02.05.2012, la solicitarea organizațiilor
membre a CNP, la ora 12.30, Președintele CNP i-a prezentat Prim-ministrului adresare
care conținea constatarea faptului nerespectării transparenței în adoptarea
acestei hotărîri, precum și propuneri privind echilibrarea componenței
Comisiei. În pofida faptului că Ministrul Justiției l-a asigurat pe
Prim-ministru precum că la modificarea componenței Comisiei s-au luat în
considerare propunerile CNP, aceasta nu a avut loc.

 Semnatarii:

Juriștii pentru Drepturile Omului                    

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Institutul pentru Drepturile Omului

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

Centrul de Investigații Jurnalistice

Promo-Lex

Amnesty International Moldova

ADEPT