La 25 aprilie
2012 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din
partea Belgiei la CtEDO.

Paul Lemmens a
fost ales, cu votul majorității, pe un termen de 9 ani, începând cu 13
septembrie 2012. (CV-urile
candidaților
)

Reamintim că la data de 28 martie 2012 au fost adoptate „Instrucțiunile
Comitetului de Miniștri privind selectarea candidaților pentru poziția de
judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului”, în limba română
și în
limba engleză
.

Judecătorii sunt aleși dintr-o listă de trei candidați nominalizați de către fiecare Stat Contractant a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.