La 24 aprilie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a
pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții c. Moldovei
(cererea nr. 4834/06).

Anterior, la 07 aprilie 2009 (hotărârea
principală
), Curtea a decis că a existat: a) violarea art. 3 CEDO în
privința condițiilor de detenție în aceeași închisoare între februarie și
septembrie 2006; b) violarea art. 5 § 3 CEDO, deoarece instanțele nu au adus
motive suficiente pentru arestul reclamanților; c) violarea art. 5 § 1 CEDO în
urma detenției ilegale a primului reclamant între 18 august și 17 noiembrie
2005; d) violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin
admiterea cererilor Procuraturii Generale în interesul statului, fără limită de
timp, a fost încălcat principiul securității raporturilor juridice; și e) violarea
art. 13 CEDO combinat cu art. 3 CEDO, în urma lipsei recursurilor efective
împotriva condițiilor inumane și degradante de detenție.

Primul reclamant, Gheorghe STRÄ‚ISTEANU, a solicitat EUR 68,097.52 cu titlu de prejudiciu material; al doilea reclamant, Natalia STRÄ‚ISTEANU, a solicitat EUR 186,680.04 cu titlu de prejudiciu material și EUR 100,000 cu titlu de prejudiciu moral; al treilea reclamant, Daniela STRÄ‚ISTEANU,  a solicitat EUR 4,431,168 cu titlu de prejudiciu material și EUR 80,000 cu titlu de prejudiciu moral; și al patrulea reclamant, Codran-Lux SRL, a solicitat MDL 2,969,354 cu titlu de prejudiciu material.

Prin această hotărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii
Moldova să plătească reclamanților:

EUR 2,000 cu titlu de prejudicii materiale celui de al doilea reclamant;

EUR 19,000 cu titlu de prejudicii materiale celui de al treilea reclamant;

EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale celui de al doilea reclamant; și

EUR  3,000 cu titlu de prejudicii
morale celui de al treilea reclamant. În rest pretențiile reclamanților au fost respinse.