În cadrul
conferinței la nivel înalt în privința viitorului Curții Europene a Drepturilor
Omului, ce a avut loc în perioada 18 – 20 aprilie 2012, a fost adoptată
Declarația de la Brighton.

Participanții la
Conferință au reiterat, printre altele, importanța implementării Convenției la
nivel național și interacțiunii dintre Curte și autoritățile naționale.

În ceea ce
privește adresarea la Curte și procesarea cererilor, în Declarație este
salutată sugestia Curții de a reduce termenul de adresare, art. 35 (1) CEDO,
considerând adecvată reducerea termenului de la șase la patru luni.  În continuare s-a reiterat  importanța aplicării integre, consistente și
previzibile a tuturor criteriilor de admisibilitate, inclusiv a normelor cu
privire la scopul jurisdicției Curții, atât pentru a asigura aplicarea
eficientă a justiției și păstra rolurile Curții și autorităților naționale. De
asemenea s-a concluzionat amendarea Art. 35 (3)(b) CEDO, prin excluderea
textului “și cu condiția de a nu respinge din acest motiv nici o cauză care nu
a fost examinată corespunzător de o instanță națională”. S-a reafirmat că
cererea urmează a declarată ca inadmisibilă în sensul 35(3)(a) CEDO, printre
altele, în cazul dacă Curtea va considera că cererea abordează chestiuni
considerate în mod corespunzător de instanța națională prin aplicarea
drepturilor garantate de Convenție în lumina unei practici bine stabilite,
afară de cazul când Curtea consideră că cererea ridică o problemă gravă privind
interpretarea sau aplicarea Convenției.

Textul
Declarației de la Brighton, în limba română.

Textul Declarației
de la Brighton, în limba engleză.