La 12 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al
Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea
executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Raportul include statistici detaliate care evidențiază principalele
tendințe de evoluție a procesului de executare în 2011 și o prezentare tematică
a celor mai importante evoluții în executarea cauzelor aflate pe rol în fața
Comitetului de Miniștri.

Cauzele pendinte în fața Comitetului de Miniștri presupunând probleme
structurale/sistemice sau complexe în privința Republicii Moldova sunt
următoarele: a) grupul „Luntre” (cererea nr. 476/07) și hotărârea „pilot” Olaru
(cererea nr. 2916/02) – 51 de cauze (omisiunea sau întârziere semnificativă de
către autorități sau companii publice să se conformeze hotărârilor
judecătorești definitive; lipsa unui remediu eficient); b) grupul „Ciorap”
(cererea nr. 2916/02) – 12 cauze (condițiile proaste de detenție preventivă în
izolatoarele aflate în subordinea Ministerului Justiției); grupul „Corsacov”
(cererea nr. 18944/02) – 13 cauze (maltratarea și tortura în custodia poliției;
ancheta ineficientă; lipsa unui remediu eficient); și d) grupul „Șarban” – 9
cauze (violările vizând ilegalitatea arestării preventive – legalitatea,
durata, justificarea).

 La data de 31 decembrie 2011 numărul
hotărârilor contra Moldovei pendinte în fața Comitetului de Miniștri era de 202
(167 de hotărâri în anul 2010), dintre care 59
%  (29.21 %) sunt hotărâri importante (53 de hotărâri
în anul 2010). Acest număr reprezintă 1.89% (1.79% în anul 2010) dintre toate
hotărârile pendinte, pe primul loc situându-se Italia cu 23.59%, după care
urmează Turcia cu 16.65% și Federația Rusă cu 10.17%. După
numărul hotărârilor executarea cărora este monitorizată de Comitetul de Miniști, Moldova este pe
locul 11 (locul 12 în anul 2010).

 Numărul hotărârilor contra Moldovei
care au devenit definitive în 2011 este de 41, dintre care 3 (7,32%) sunt
hotărâri importante, iar 38 (92,68%) sunt hotărâri clone/repetitive sau
izolate. Acest număr reprezintă 2.55% dintre totalul de hotărâri devenite
definitive în 2011 (2.34% în anul 2010). Pe primul loc s-a poziționat Turcia cu
15.82%, Polonia cu 13.14%, și Ucraina cu 9.71%. Dintre hotărârile importante
noi transmise Comitetului de Miniștri în 2011, 0,93% (12% în anul 2010) sunt
îndreptate contra Moldovei.

 În anul 2011 Moldova a fost obligată la plata a
EUR 221,291 (EUR 713.537 în anul 2010). Sumele respective nu includ cele conținute în acordurile de reglementări amiabile. Pe primul loc se poziționează Turcia
obligată la plata a EUR 30,887,568, urmată de Rusia obligată la plata a EUR
8,727,199 și urmată de Italia obligată la plata a EUR 8,414,745.

Raportul
Comitetului de Miniștri pe anul 2011 privind supravegherea executării
hotărârilor CtEDO (în limba engleză)