Pe parcursul
anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în
30 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 1 hotărâre se
referă la satisfacția echitabilă.

 Cea mai importantă hotărâre, din punct de
vedere juridic, pronunțată de Curte pe parcursul anului 2011 împotriva Moldovei
este Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hotărârea
din 15 noiembrie 2011) în care a fost abordată, prin prisma Articolului 1 din
Convenție, chestiunea Responsabilității Statelor și anume obligațiile pozitive
a Moldovei în privința unei părți a teritoriului asupra căruia nu este deținut
controlul și chestiunea Jurisdicției Statelor și anume responsabilitatea continuă
a Rusiei în privința actelor „republicii moldovenești nistrene”; și, prin
prisma Articolului 3 din Convenție, condițiile inadecvate de detenție fiind
agravate de omisiunea de a se conforma unei hotărâri anterioare a Curții.

 Urmând tradiția din anii precedenți,
Asociația Obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista
persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2011,
a cauzelor la Curte.

 Această listă a fost întocmită în baza
informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la
Curte și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea este
incompletă și ar putea conține inexactități.

 Lista a fost întocmită pentru a informa
publicul și, eventual, a ajuta autoritățile în inițierea acțiunilor de regres
sau a altor acțiuni descurajante împotriva persoanelor vizate. Asociația
obștească „Juriștii pentru drepturile omului” nu susține inițierea acțiunii de
regres în orice caz de constatare a violării Convenției de către Curte. Totuși,
în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau din culpă gravă,
acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Asociația, de asemenea,
pledează pentru examinarea eficientă a fiecărei violări în parte pentru a
stabili dacă nu au fost comise abateri disciplinare.

 Liste similare au fost întocmite de către Asociația obștească
„Juriștii pentru drepturile omului” în anii 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010.
Aceste liste se referă la toate hotărârile Curții care vizează Republica
Moldova și în care a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

 Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2011
– 31 decembrie 2011