Astăzi a fost publicată instrucțiunea nouă în privința cererilor de suspendare a extrădării sau expulzării reclamanților în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, și orice alte cereri de aplicare a măsurilor provizorii în temeiul pct. 39 din Regulamentul Curții. De asemenea, Curtea a publicat, pentru prima dată, statistica în privința utilizării măsurilor provizorii.


Instrucțiunea amendată subliniază necesitatea ca reclamanții și avocații acestora să asiste Curtea prin explicarea clară și deplină a motivelor acestor cereri. Este specificat că aceste măsuri pot fi acordate în circumstanțe excepționale, când reclamantul în caz contrar ar risca un „prejudiciu serios, ireversibil”. Aplicarea pct. 39 din Regulament este obligatorie pentru Statul în cauză.


Amendările sunt, în parte, un răspuns la creșterea „alarmantă”, 4,000%, a cererilor în temeiul pct. 39 din Regulament privind expulzarea, după cum a fost dezvăluit în declarația Președintelui Curții Jean-Paul Costa la 11 februarie 2011. Este prevăzut că reclamanții și avocații acestora trebuie să se conformeze cu o serie de cerințe legale la înaintarea cererilor de aplicare a măsurilor provizorii. În particular, aceste cerințe trebuie:


– să conțină motivare detaliată, inclusiv caracterul pretinselor riscuri și care articole din Convenție se pretinde că au fost violate;


– să includă copiile deciziilor instanțelor și altor autorități;


– să includă detalii despre data și timpul așteptat al scoaterii în cazurile de expulzare și adresa sau locul detenției și numărul de referință oficial al cauzei;


– să fie expediată prin fax sau poștă și nu prin E-mail și, dacă e posibil, într-o limbă oficială a unuia din Statele Contractante; și,


– să fie primită cât mai curând posibil, după adoptarea deciziei naționale definitive sau până la această decizie, când este iminent și este riscul executării imediate, în special în cazurile de extrădare sau deportate; cererile trebuie primite de către Curte cu o ziua de lucru înainte de timpul planificat de scoatere.


De astăzi, Curtea, de asemenea va publica statistica pentru șase luni, care va indica numărul de cereri de aplicare a măsurilor provizorii acceptate și respinse. Statisticile sunt clasificate potrivit Statului în cauză și țării de destinație.