Curtea Europeană a introdus o reglementare nouă, care clarifică modul cum sunt
examinate eventualele violări sistemice sau structurale a drepturilor omului.

Noua reglementare codifică “procedura hotărârii-pilot” existentă, aplicabilă în
cazul în care există a disfuncție sistemică sau structurală în țara vizată,
care a determinat sau determină înaintarea cererilor similare Curții. Având în
vedere experiența Curții în implementarea acestei proceduri în diferite țări și
situații, noua normă introduce un cadru normativ clar pentru procedura hotărârii
pilot.

Reglementarea respectivă (Articolul
61
1) va fi inclusă în Regulamentul Curții de la Strasbourg începând cu
31 martie 2011, astfel fiind implementată cerința stabilită în Declarația
Finală din februarie 2010 a
Conferinței Interlaken privind viitorul Curții. Curții i s-a cerut ca: „să
dezvolte standarde clare și previzibile pentru procedura hotărârii pilot în
privința selectării cererilor, procedurilor ce trebuie urmate și examinarea
cauzelor amânate”.

Printre altele, Articolul 611 stabilește următoarele:

 – Curtea va consulta reclamantul/ții și Guvernul/ele Statului/elor vizate
și orice alte părți implicate până la inițierea procedurii;

 – Curtea urmează să identifice tipul măsurilor de remediere pe care Statul
vizat urmează să le întreprindă la nivel național; poate impune un
termen-limită pentru adoptarea acestor măsuri; și poate amâna examinarea cauzelor
similare pendinte până la adoptarea măsurilor de remediere;

 – Acordurile amiabile trebuie să cuprindă și măsuri generale și de redresare
pentru alți reclamanți potențiali; și,

 – În cazul în care Statul eșuiază să se conformeze unei hotărâri pilot,
Curtea de fapt va reveni asupra examinării cauzelor amânate.

Procedura pilot are trei scopuri: să ajute cele 47 state europene care au
ratificat Convenția să rezolve problemele sistemice sau structurale la nivel
național; să asigure o redresare mai rapidă persoanelor implicate; și, să ajute
Curtea de la Strasbourg
să examineze mai eficient și mai rapid cauzele pendinte, prin reducerea
numărului de cauze similare, deseori complexe, care urmează a fi examinate în
detaliu.