La 27 ianuarie 2011, în cadrul unei conferințe de presă, dl Jean-Paul
COSTA, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public
raportul de activitate al Curții pentru anul 2010.

Potrivit acestui raport, în anul
2010, CtEDO a pronunțat 1,499 de hotărâri, adică cu 7,75% mai puțin comparativ
cu anul 2009 și 38,576 de decizii, cu 16,6% mai mult decât în 2010. Pe
parcursul anului 2010, 61,300 de cereri au fost alocate unui organ decizional
al CtEDO, cu 7,3% mai mult în comparație cu 2009.

Cele mai multe hotărâri în care
au fost constatate cel puțin o violare a Convenției au fost adoptate în
privința Turciei (228), urmată de Rusia (204), România (135) și Ucraina (107).
Aceste patru state au cumulat 52,5% din toate hotărârile pronunțate de Curte în
2010. Pe de altă parte, aproape jumătate dintre statele membre au avut mai
puțin de 10 hotărâri pronunțate împotriva lor pe durata anului 2010.

Schema de mai jos conține date
statistice cu privire la activitatea CtEDO în anul 2010 comparativ cu anul 2009.

 

2010

2009

+/-

Cereri alocate unui organ decizional

61,300

57,100

7%

Cereri comunicate Guvernului pârât

6,675

6,197

8%

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

38,576

33,065

17%

Cereri declarate admisibile

2,474

2,141

15%

Hotărâri adoptate

1,499

1,625

9%

 

01.01.2010

31.12.2009

+/-

Cereri pendinte în fața unui organ
decizional

139,650

119,300

17%

În ceea ce privește Moldova, ea
este printre primele 7 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva
lor. Conform raportului Curții, la data de 01 ianuarie 2011, 3,850 de cereri
pendinte (2.8%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2010, 945 de cereri împotriva
Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 434 de cereri au fost declarate
inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curții, iar 21 de cereri au fost
declarate admisibile, cereri comunicate Guvernului 135.

Pe parcursul anului 2010, Curtea
a adoptat 28 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 20 de hotărâri a
constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 8 hotărâri se referă la
satisfacția echitabilă.

În următorul tabel este
prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în
anul 2010 comparativ cu anul 2009.

 

2010

2009

+/-

1.11.1998-01.01.2011

Cereri alocate unui organ decizional

945

1,322

– 28%

6,381

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

434

386

 12%

2,694

Cereri comunicate Guvernului

135

217

– 60%

828

Cereri declarate admisibile

21

36

-41,6%

242

Hotărâri adoptate

28

30

– 6,6%

196

Cereri radiate, printr-o decizie sau o
hotărâre, în urma încheierii acordului amiabil sau a declarației unilaterale

51

21

142%

143

 

01.01.2011

31.12.2009

+/-

 

Cereri pendinte în fața unui organ
decizional

3,850

3,349

15%

 

Printre cele mai importante hotărâri din punct de
vedere juridic pronunțate de Curte pe parcursul anului 2010 sunt următoarele: Răilean
c.
Moldovei, Iorga c.
Moldovei și Anușca c.
Moldovei,
în care prima dată Curtea de la Strasbourg a constatat că autoritățile
naționale au omis de a ancheta eficient circumstanțele decesului; Vetrenko
c. Moldovei
, în care Curtea a constatat arbitrarietatea hotărârii de
condamnare a reclamantului. În Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a
considerat că refuzul autorităților domestice de a înregistra etnia
reclamantului în actele de identitate constituie o ingerință în dreptul la viața
privată.

Prin
hotărârile pronunțate în 2010, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să
plătească compensații în mărime de EUR 874,687.18.

 

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2010

art. CEDO

total violări

detalii

nr. de violări

cauze principale

Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

3

investigarea ineficientă a decesului

3

Iorga, Railean, Anusca

Articolul 3 al Convenției

(interzicerea torturii)

11

maltratarea persoanelor

4

Pădureț, Brega. Parnov, I.D.

lipsa unei anchete efective pe marginea
plângerilor de maltratare

4

Paduret, Parnov Popa, Matasaru

compensații insuficiente la nivel național

1

Ciorap (Nr.3)

condiții inadecvate de detenție

1

I.D.

neacordarea asistenței medicale adecvate
deținuților

1

Oprea

Articolul 5 al Convenției

(dreptul la libertate și
siguranță)

2

reținerea administrativă fără o bănuială
rezonabilă că a fost comisă o contravenție 

1

Brega

motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Oprea

Articolul 6 al Convenției

(dreptul la un proces
echitabil)

3

condamnarea arbitrară a reclamantului

1

Vetrenko

lipsa de citare a reclamantului în instanța
de recurs

1

Bucuria

neexecutarea hotărârii judecătorești

1

Panov 

casarea hotărârilor judecătorești
irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia și Doina Duca, Străisteanu și Alții

Articolul 8 al Convenției

(dreptul la respectul vieții
private și de familie)

2

refuzul
autorităților de a introduce în actele de identitate entia reclamantului

1

Ciubotaru

încălcarea
onoarei și demnității

1

Petrenko

Articolul 10 al Convenției

(libertate de exprimare)

1

Admiterea neîntemeiată a acțiunii de
defăimare

1

Sofranschi

Articolul 11 al Convenției

(libertatea de întrunire și de
asociere)

3

refuzul fără motive imperioase de a autoriza
întruniri pașnice

1

PPCD (nr.2)

măsuri disproporționate – arestarea
reclamanților pentru participarea la întruniri

2

Brega, Hyde Park și alții (No. 5 și 6)

Articolul 13 al Convenției

(dreptul la un recurs efectiv)

4

lipsa dreptului de a cere la nivel național 
compensații pentru violarea Convenției

3

Parnov, Popa, I.D.

lipsa unui recurs intern pentru urgentarea
proceduri judecătorești

1

Panov

Articolul 3 al Protocolului
nr. 1 la Convenție

(dreptul la alegeri libere)

1

interdicția deținătorilor mai multor
cetățenii de a accede în Parlament

1

Tanase