Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele referitoare la restricţionarea accesului la justiţie pentru demiterea dintr-o funcţie de conducere a unui judecător;