Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;