Aviz din 22 octombrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind excluderea competenţei instanţelor specializate să examineze pricini;