Scrisoare din 19 decembrie 2008 adresată Curţii Constituţionale privind art. 326 Cod de procedură penală;