Scrisoare din 18 decembrie 2008 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte dreptul la pensie şi la indemnizaţie.