După aderarea statelor fostului lagăr socialist la Consiliul Europei, numărul anual al cererilor depuse la CEDO este în creștere. Exista pericolul „blocării” activității Curții. Pentru a spori eficiența Curții, în mai 2005 a fost decisă instituirea unui „Grup de Înțelepți”, care ar face propuneri în acest sens.


Consiliul Europei a publicat raportul Grupului de Înțelepți din 15 noiembrie 2006 cu privire la eficiența pe termen lung a mecanismului de control al Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la efectele inițiale ale Protocolului nr. 14.


Grupul a formulat propuneri pentru a face față numărului extrem de mare de cereri aflate pe rolul Curții Europene (89 000 cereri pendinte la sfârșitul lunii septembrie 2006). Măsurile propuse de Grup vizează structura și modificarea mecanismului jurisdicțional, raporturile între Curtea Europeană și statele părți la Convenție, măsurile alternative sau complementare de soluționare jurisdicțională și statutul instituțional al Curții și al judecătorilor. Aceste măsuri se axează pe 10 puncte de referință:  1. Flexibilitatea procedurii de reformare a mecanismului de control;

  2. Instituirea unui nou mecanism de „filtrare” judiciară;

  3. Întărirea autorității jurisprudenței Curții în statele părți la Convenție;

  4. Modalități de cooperare între Curte și jurisdicțiile naționale (avizele consultative);

  5. Întărirea căilor interne de recurs pentru repararea violărilor Convenției;

  6. Acordarea unei satisfacții echitabile;

  7. Procedura „hotărârilor pilot”;

  8. Reglementările amiabile și medierea;

  9. Extinderea funcțiilor Comisarului pentru drepturile omului;

  10. Dimensiunea instituțională a mecanismului de control.

Președintele Grupului de Înțelepți, Gil Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS, va prezenta acest raport Delegaților Miniștrilor la 17 ianuarie 2007. În luna martie 2007 la San Marino va fi organizat un colocviu care va oferi posibilitatea unei dezbateri multilaterale cu privire la dezvoltările viitoare ale Curții prin prisma raportului Grupului de Înțelepți.


Textul raportului (eng)