Acasă Cauze moldovenești Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO reprezintă nişte sinteze care includ denumirea şi numărul cererii examinate de CtEDO, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacţia echitabilă acordată reclamantului şi persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg.

Scopul publicării acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilităţii autorităţilor publice şi a transparenţei în actul decizional.

Faptul că numele unei persoane este înscris în asemenea liste nu înseamnă numaidecât că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuşi, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracţiune sau dacă greşeala acestuia a fost comisă intenţionat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale şi, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăţiei este pusă în sarcina procuraturii.

Listele persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de către avocaţii care au reprezentat reclamanţii la CtEDO şi în baza hotărârilor Curţii Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conţină inexactităţi.

Aceste liste sunt incomplete, deoarece persoanele care le-au întocmit nu deţin toată informaţia relevantă. Toată informaţia pertinentă cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ar trebui să fie cunoscută de Agentul Guvernamental.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 13 decembrie 2001 – 6 decembrie 2006