Foto: https://www.echr.coe.int

 

25 ianuarie 2022 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2021. Conform raportului, la 31 decembrie 2021, 1.038 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state (1.054 de cereri  în anul 2020 și locul 11).

Dintre acestea, 630 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar (532 cereri în 2020); 76 cereri au fost comunicate Guvernului (42 cereri în anul 2020); au fost pronunțate 80 hotărâri (32 hotărâri în anul 2020).

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 9, cu indicele 1,47 cereri la 10.000 locuitori. În 2021 Moldova la fel era situată pe locul 9, cu indicele de 1,47 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2021, Curtea a pronunțat 68 hotărâri (32 în anul 2020), dintre care în 69 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 2,639,956 Euro.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2021 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

Articolul 2 – Dreptul la viață (5 cauze)

Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (13 cauze);

Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (9 cauze);

Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (16 cauze);

Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (6 cauze);

Articolul 9 – Libertate de gândire, religie și conștiință (1 cauză);

Articolul 10 – Libertatea de exprimare (2 cauze);

Articolul 11 – Libertatea de întrunire și asociere (1 cauză);

Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (2 cauze);

Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză);

Articolul 34 – Dreptul de a sesiza Curtea (1 cauză);

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (10 cauze).

Până la data de 31 decembrie 2021, Curtea a pronunțat 541 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 461 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 21 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil, protecția proprietății, tratamentul inuman și degradant, dreptul la libertate și siguranță.