HRB air view

Cauza T.A. și alții c. Moldovei, cererea nr. 25450/20.

Articolul 34 din Convenție – Locus standi – Transferul unui copil de cinci ani cu probleme serioase de dezvoltare mintale și fizice de la bunicii săi, cu care și-a petrecut toată viața sa, la tatăl biologic – Dreptul bunicilor de a acționa din numele copilului.

Articolul 8 din Convenție – Viața de familie – Omisiunea instanțelor naționale de a evalua aprofundat riscul în raport cu sănătatea și bunăstarea copilului, la fel și relația acestuia cu tatăl său – Absența unor măsuri de tranziție și preparatorii pentru asistarea creării relației dintre copil cu tatăl său, contrar celor mai bune interese a copilului – Motive relevante, dar insuficiente – Neasigurarea echității procesuale.

Violarea Articolului 8 din Convenție.

Prejudiciul moral – 5,000 Euro, costuri și cheltuieli – 2,500 Euro.

Reclamanții au fost reprezentați în fața Curții de către V. Gribincea și I. Chirtoacă, avocați din Chișinău.

***

Cauza Golub c. Moldovei și Rusiei, cererea nr. 48020/12.

În fața Curții reclamantul s-a plâns că serviciul militar obligatoriu în “rmn” a constituit “muncă forțată” și detenție ilegală; de asemenea, el s-a plâns de lipsa unui remediu eficient.

Curtea a constatat că Republica Moldova nu a încălcat drepturile reclamantului prevăzute de Convenție. Ea a constatat că Federația Rusă a încălcat drepturile reclamantului prevăzute de Articolul 2 Protocolul nr. 4 la Convenție, libertatea circulației și Articolul 13 din Convenție, dreptul la un recurs efectiv.

Prejudiciul moral – 6,500 Euro și costuri și cheltuieli – 2,100 Euro; urmând a fi achitate de Federația Rusă.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către A. Postică, avocat din Chișinău.

***

Cauza Coliban c. Moldovei și Rusiei, cererea nr. 5216/13.

În fața Curții reclamantul s-a plâns de detenția ilegală și condamnarea sa pentru distribuirea materialelor electorale în “rmn”; de condițiile de detenție, ingerința în libertatea sa de exprimare și lipsa unui remediu eficient.

Curtea a constatat că Republica Moldova nu a încălcat drepturile reclamantului prevăzute de Convenție. Ea a constatat că Federația Rusă a încălcat drepturile reclamantului prevăzute de Articolul 3, 5, 10 și 13 din Convenție.

Prejudiciul moral – 15,000 Euro și costuri și cheltuieli – 3,500 Euro; urmând a fi achitate de Federația Rusă.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către A. Postică, avocat din Chișinău.

***

Cauza X. c. Moldovei, cererea nr. 43529/13.

În fața Curții. reclamantul s-a plâns de încălcarea dreptului la respectul vieții private, garantat de Articolul 8 din Convenție, urmare a includerii informației despre condamnările sale anterioare în cazierele judiciare.

Curtea a constatat violarea Articolului 8 din Convenție, dreptul la respectul vieții private.

Prejudiciul moral – 4,500 Euro și costuri și cheltuieli – 1,300 Euro.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către V. Turcan, avocat din Chișinău, decedat în 2021.

***

Cauza A.C. c. Moldovei, cererea nr. 60450/13.

În fața Curții, reclamantul, diagnosticat, printre altele, cu HIV, hepatită C, tuberculoză, s-a plâns de condiții medicale inadecvate în penitenciar, contrar Articolului 3 din Convenție. De asemenea, s-a plâns de încălcarea dreptului de a introduce o cerere în fața Curții, Articolul 34 din Convenție.

Curtea a declarat ca inadmisibilă capătul din cerere privind pretinsa violare a Articolului 3 din Convenție.

Ea a constatat că statul respondent a eșuat să își onoreze obligațiile ce reies din Articolul 34 din Convenție.

Prejudiciul moral – 4,500 Euro și costuri și cheltuieli – 1,000 Euro.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către A. Lungu, avocat din Durlești.

***

Cauza Mătăsaru c. Moldovei, cererea nr. 53098/17.

În fața Curții, reclamantul s-a plâns de arestare și detenție pentru 3 zile urmare a condamnării acestuia pentru protestul în fața Procuraturii Anticorupție, implicând o toaletă și simulând folosirea ei.

Curtea a concluzionat că a avut loc violarea Articolului 10 din Convenție, libertatea de exprimare, considerând nu a existat vreo justificare pentru ingerința respectivă. De asemenea, ea a constatat că detenția reclamantului a fost arbitrară în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție.

Prejudiciul moral – 5,850 Euro și costuri și cheltuieli – 1,800 Euro.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către V. Vieru, avocat din Chișinău.

***

Cauza Snegur c. Moldovei, 22775/07.

Curtea a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă, în particular a acordat reclamantului suma de 50,000 Euro cu titlu de prejudiciu material.

***

Cauza Capacchione c. Moldovei, cererea nr. 22616/10.

În fața Curții, reclamantul susține că Curtea Supremă de Justiție nu a motivat suficient decizia sa în acest caz, întrucât a ignorat argumentul bazat pe aplicarea în cauza sa a articolului 275 din Codul civil, suspendarea curgerii termenului de prescripție.

Curtea a observat că suspendarea curgerii termenului de prescripție, în speță, a fost una dintre chestiunile esențiale care trebuiau să fie soluționate de judecătorii naționali și care acest argument a avut un impact decisiv asupra soluționării cauzei. Astfel, dacă judecătorii ar fi considerat ca întemeiat argumentul reclamantului, acțiunea sa nu ar fi putut fi respinsă ca tardivă. Prin urmare, argumentul invocat de reclamant necesita un răspuns concret și explicit. În consecință, procedurile interne nu au fost echitabile, astfel a avut loc violarea Articolului 6 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3,600 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către V. Iordachi, avocat din Chișinău.

 

***

Cauza Armeanu și Vacarciuc c. Moldovei, cererea nr. 47861/12.

Prezenta cauză se referă la relele tratamente aplicate în timpul arestării și în custodia poliției, contrar Articolului 3 din Convenție.

Curtea a constatat violarea Articolului 3 din Convenție, interzicerea torturii, sub aspect material și procedural.

Curtea a acordat primului reclamant suma de 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și celui de al doilea reclamant suma de 18,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de către D. I. Străisteanu, avocat din Chișinău.

 

***

Cauza Cernica și Nartea c. Moldovei, cererile nr. 2521/14  și 11831/14.

Reclamanții au hotărâri judecătorești definitive prin care se obligă o întreprindere de stat să plătească 1.720 Euro primului reclamant și 3.145 Euro celui de-al doilea reclamant. Întrucât aceste hotărâri au rămas neexecutate pe perioade cuprinse între zece și cincisprezece ani din cauza insolvenței întreprinderii, reclamanții au înaintat o acțiune pentru repararea prejudiciului. În cazul primului reclamant, instanțele sesizate prin acțiunea sa în baza Legii nr.87/2011 au constatat încălcarea drepturilor reclamantului și i-au acordat o sumă de 470 Euro cu titlu de prejudiciu moral. În cazul celei de-a doua reclamante, acțiunea acesteia a fost respinsă ca nefondată. Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1.

Prejudiciul material: primul reclamant – 1 720 Euro; al doilea reclamant – 3 145 Euro.

Prejudiciul moral: primul reclamant – 2 000 Euro; al doilea reclamant – 3 200 Euro.