HRB air view

 

Cauza vizează detenția reclamantului în străinătate în baza unui mandat de arest expirat emis de o instanță de judecată din Republica Moldova și, de asemenea, o reprezentare insuficientă în cadrul procedurilor naționale.

Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, că nu a avut loc violarea Articolului 5 § 1, în ceea ce privește detenția reclamantului pentru câteva luni ca legală, în pofida termenului de 30 de zile indicat în mandatul de arest și care e calculat din ziua extrădării.

În continuare, ea a constatat violarea Articolului 5 § 3, detenție preventivă nejustificată, bazat pe motive stereotipice și abstracte.

În final, Curtea a constatat violarea Articolului 5 § 4, recursul împotriva mandatului de arest examinat cu participarea unui avocat desemnat din oficiu, cu care reclamantul niciodată nu s-a întâlnit și care l-a înlocuit pe avocatul ales în bază de contract.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3 000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 650 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.