Foto: https://www.echr.coe.int

 

Hotărârea în cauza Crețu c. Moldovei, cererea nr. 24737/15

Maltratarea reclamantului în cadrul evenimentelor post 7 aprilie 2009, violarea Articolului 3 din Convenție, sub aspect material și procedural.

***

Hotărârea în cauza Povestca c. Moldovei, cererea nr. 33968/16

Pretinsa maltratare a reclamantului de către persoane private; violarea Articolului 3 din Convenție, sub aspect procedural; violarea Articolului 3 din Convenție, neacordarea asistenței medicale corespunzătoare; lipsa violării Articolului 3 din Convenție, condițiile de detenție a reclamantului.

Curtea a acordat reclamantului suma de 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

***

Hotărârea în cauza Străisteanu și Agachi c. Moldovei, cererea nr. 9204/08

Cauza vizează pretinsa maltratare a reclamantului Agachi pe durata detenției și realizarea măsurilor speciale de investigații în privința ambilor reclamanți.

Curtea a constatat violarea Articolului 3 din Convenție, sub aspect material și procedural, în privința reclamantului Agachi.

De asemenea, Curtea a constatat violarea Articolului 8 din Convenție, urmare a realizării măsurilor speciale de investigații în privința ambilor reclamanți.

Curtea a acordat reclamantului Agachi 24,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

***

Hotărârea în cauza Mătăsaru c. Moldovei, cererea nr. 20253/09

Maltratarea reclamantului în cadrul evenimentelor 7 aprilie 2009, violarea Articolului 3 din Convenție, sub aspect material și procedural.

Curtea a acordat reclamantului suma de 15,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

***

Hotărârea în cauza Tegulum S.A. c. Moldovei, cererea nr. 53982/11

Cauza vizează revocarea dreptului companiei reclamante de a exploata o carieră.

Curtea a concluzionat că chiar dacă ingerința în drepturile companiei reclamante era legală, revocarea dreptului companiei reclamante de a exploata cariera pentru neutilizarea ei, ca cea mai drastică măsură, fără vreo claritate în ceea ce privește perioada de neutilizare și motivele de neutilizare, de asemenea, în lipsa vreunui avertisment sau posibilitate de a redresa situația, nu a fost asigurată o balansare echitabilă dintre cerințele publice, pe de o parte, și drepturile reclamantului pe de altă parte.

Compania reclamantă a cerut 134,941,029.96 Euro cu titlu de prejudiciu material, 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 5,045.76 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 5,045.76 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli; iar chestiunea privind repararea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

***

Hotărârea în cauza Ghimpu și alții c. Moldovei, cererea nr. 24791/14

Cauza vizează pretinsa omisiune a instanțelor naționale de a proteja demnitatea și reputația reclamanților urmare a atacurilor într-un material video difuzat de câteva canale TV.

Curtea a constatat violarea Articolului 8 din Convenție și acordat fiecărui reclamant 1,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro de costuri și cheltuieli.