Foto: https://www.echr.coe.int

 

La data de 30 ianuarie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Pavlovici c. Moldovei (cererea nr. 5711/03).

Prin această hotărâre Republica Moldova a fost găsită vinovată pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești.

Totodată, Curtea a considerat că chestiunea aplicării Articolului 41 din Convenţie, prejudiciu material și moral, precum şi costuri şi cheltuieli, urmează a fi rezervată pentru o hotărâre separată.

La data de 19 octombrie 2021 Curtea a făcut publică hotărârea privind satisfacția echitabilă, în particular ea a acordat reclamantului suma de 3 600 Euro cu titlu de prejudiciu moral.