A fost publicat Raportul de monitorizare a selectivității justiției penale (2020–2021).

Raportul este al doilea de acest gen în Republica Moldova, fiind realizat potrivit unei metodologii adaptate urmare a primei monitorizări desfășurate în 2019.

Pentru monitorizarea desfășurată în 2020–2021 au fost selectate în total 43 de cauze penale, dintre care 28 aflate la etapa examinării judiciare, iar altele 15 – la etapa urmăririi penale. Monitorii au avut acces la ședințele din cadrul a 25 de cauze, observând în total 331 de ședințe de judecată.

Raportul final, înregistrarea video de la evenimentul de prezentare a concluziilor raportului, dar și Raportul publicat în 2019 sunt disponibile aici

Acest Raport este elaborat cu suportul financiar al Guvernului Statelor Unite ale Americii în cadrul proiectului „Mobilizarea societății civile întru susținerea integrității în justiție în Republica Moldova”, implementat de către Freedom House în parteneriat cu Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”. Opiniile, constatările și concluziile din acest raport aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Guvernului SUA sau Freedom House.