Foto: www.echr.coe.int

 

Protocolul 15 la Convenție va întra în vigoare la data de 01 august 2021, fiind semnat și ratificat de toate statele membre.

Acest Protocol introduce următoarele modificări:

  • Includerea în Convenţie a referinţei la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere;
  • Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte, acest amendament va întra în vigoare după 6 luni de la întrarea în vigoare a Protocolului 15;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;
  • Eliminarea dreptului părţilor de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere;
  • Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.