HRB air view

La 06 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei, cererea nr. 17992/09).

În hotărârea principală, din data de 13 decembrie 2016, Curtea a constatat că urmare a anulării deciziei Curții Supreme de Justiție din 11 iunie 2008, prin admiterea cererii de revizuire, a fost încălcat Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 Protocolul nr. 1.

Curtea a acordat companiei reclamante:

  1. suma de 60,000 Euro cu titlu de prejudiciu material,
  2. suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, și
  3. suma de 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții, compania reclamantă a fost reprezentată de Vitalie NAGACEVSCHI, avocat din Chișinău.