Foto: https://www.echr.coe.int

 

La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08.

În hotărârea principală, din data de 03 decembrie 2019, Curtea a constatat că urmare a anulării deciziei naționale, prin admiterea cererii de revizuire, a fost încălcat Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 Protocolul nr. 1.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000,000 Euro cu titlu de prejudiciu material.