Foto: https://www.echr.coe.int

31.01.2019 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Marii Camere în cauza Georgia c. Rusiei (I), cererea nr. 13255/07, care a hotărât, cu şaisprezece voturi la unu, că Rusia urmează să plătească Georgiei suma de 10.000.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral suferit de un grup de cel puţin 1.500 georgieni; suma urmează a fi distribuită reclamanţilor prin plata a câte 2.000 Euro persoanelor care au suferit în urma expulzărilor colective, Articolul 4 din Protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, între 10.000 şi 15.000 Euro persoanelor care au fost victimele privării ilegale de libertate, Articolul 5 şi tratamentului inuman şi degradant, Articolul 3 din Convenţie, avându-se în vedere durata perioadelor respective de detenţie.

Circumstanţele principale

În hotărârea din 03 iulie 2014 Curtea a constatat că în toamna anului 2006 Federaţia Rusă a realizat o politică coordonată de arestare, reţinere şi expulzare a georgienilor şi aceasta a constituit o practică administrativă în sensul jurisprudenţei Curţii.

Curtea de asemenea a constatat că a avut loc, printre altele, violarea Articolului 4 Protocolul nr. 4 la Convenţie, Articolul 5 §§ 1 şi 4 şi Articolul 3 din Convenţie, şi Articolului 13 în combinaţie cu Articolul 5 § 1 şi Articolul 3. Chestiunea satisfacţiei echitabile, acordarea prejudiciului material şi moral, a fost rezervată.

Decizia Curţii

Curtea a notat că Guvernul reclamant (Giorgia) a invocat în cererea sa că Guvernul pârât (Federaţia Rusă) a permis sau a determinat existenţa unei practici administrative de arestare, detenţie şi expulzare colectivă a georgienilor din Federaţie Rusă în toamna anului 2006, ce a rezultat în numeroase violări a Convenţiei.

Urmare a hotărârii principale, Guvernul reclamant a formulat pretenţii de satisfacţie echitabilă pentru compensarea violării Convenţiei comise în privinţa georgienilor. La solicitarea Curţii, Guvernul reclamant a prezentat o listă detaliată de 1.795 pretinse şi identificabile victime a violărilor constatate în hotărârea principală.

Considerând toate circumstanţele relevante din speţă, Curtea a considerat rezonabil să acorde Guvernului reclamant o sumă globală de 10.000.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral suferit de către un grup de cel puţin 1.500 de georgieni; sumă ce urmează a fi distribuită de către Guvernul reclamanţilor, după stabilirea un mecanism eficient de distribuire a sumelor respective.