Foto: www.echr.coe.int

27 septembrie 2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia Pînzari c. Moldovei, cererea nr. 46663/14. Guvernul a recunoscut încălcarea prevederilor  Articolului 5 (dreptul la libertate și la siguranță) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, obligându-se să achite reclamantului suma de 5.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

Reclamantul, Igor Pînzari, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1986 și locuiește în Soroca

Reclamantul s-a plâns, potrivit Articolului 5 § 1 din Convenție, că detenția sa în cursul procesului a fost ilegală în temeiul dreptului intern.

La 8 iunie 2018 Curtea a recepţionat un acord de reglementare amiabilă semnat de părţi, potrivit căruia reclamantul a fost de acord să renunţe la orice pretenţii împotriva Republicii Moldova, iar Guvernul la rândul său s-a obligat să achite reclamantului suma de 5.000 Euro pentru a acoperi orice prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de către I. Gîlca, avocat din Chișinău.