29 iunie 2018 – Asociaţia Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” a lansat platforma VreauInfo.md, care facilitează solicitarea informațiilor de interes public. Astfel, atât întrebările, cât și răspunsurile sunt publicate pentru beneficiul celor interesați. La rândul lor, instituțiile publice sunt scutite de cheltuieli poștale și pentru imprimare.

 „Oamenii au dreptul să știe ce decizii iau autoritățile, cum îi afectează aceastea și cum sunt cheltuiți banii publici. De multe ori însă, ei nu au timp să completeze o cerere de acces la informație, nu știu cum se face aceasta, ezită. Or, noi îi ajutăm să depășească această barieră, oferind un șablon, unde ei trebuie doar să indice ce vor să știe și să plaseze cererea. Cererile sunt publice și considerăm că aceasta va responsabiliza instituțiile pentru a răspunde complet și în termenii prevăzuți de lege”, susține Stela Pavlov, Directoare de proiect, Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.

Platforma conține o listă de instituții publice, din care cetățenii pot selecta autoritatea căreia doresc să-i adreseze o solicitare. Instituția care recepționează solicitarea urmează a răspunde pe aceeași cale. Totodată, persoana care dorește să înainteze o cerere către o instituție publică va avea posibilitatea să analizeze întrebările adresate anterior acelei instituţii și, dacă există deja un răspuns la întrebarea/întrebările la care dorește răspuns, să renunțe la duplicarea solicitării.

„Platforma lansată astăzi reprezintă un pas inovator pentru asigurarea conexiunii dintre cetățeni și autoritățile publice. Or, accesul la informație reprezintă un drept fundamental al persoanei și o condiție inerentă a statului de drept. Platforma va asigura economie de timp, eforturi și resurse logistice pentru ambele părți ale procesului de oferire a informațiilor de interes public, va concentra un volum de informații destul de impresionat care va fi util tuturor, inclusiv ziariștilor în realizarea articolelor de investigație. Este important ca autoritățile să facă uz cu bună credință de beneficiile acestei platforme și să se îngrijească ca informația prezentată să fie relevantă și pertinentă. Felicitări celor care au lansat acest portal și le urez succes în promovarea și menținerea sustenabilă a acestuia” a opinat Lilia Ioniță, coordonatoare de proiecte, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.

Site-ul este util jurnaliștilor de investigație, reprezentanților societății civile, activiștilor civici, precum și oricărui cetățean care dorește să ia Statul la întrebări. VreauInfo.md a fost construit în baza platformei open-source Alaveteli – care este utilizată pe larg în 25 de țări.

„Platforma „VreauInfo.md” este un instrument util pentru a asigura, pe de o parte accesul cetățenilor la informații de interes public, pe de altă de a facilita comunicarea  digitală dintre populație și instituțiile publice. Datorită eforturilor de e-Transformare a Guvernării, autoritățile se bucură, în prezent, de sisteme informaționale care să favorizeze comunicarea digitală cum ar fi: semnătura electronică, MConnect, MPass, sisteme de gestiune și înregistrare a documentelor etc. Utilizarea și integrarea acestor sisteme în cadrul platformei „VreauInfo.md” ar contribui la eficientizarea dialogului dintre Guvern și cei care solicită informații”, a menționat Natalia Moghilda, Coordonatoare comunicare, Agenția de Guvernare Electronică.

Platforma a fost creată în cadrul proiectului „Respectarea dreptului la informație de interes public prin intermediul litigării cu caracter strategic și prin crearea unei platforme de acces la informație”, finanțat de Freedom House, un partener al Internews în implementarea proiectului multianual finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), „Mass-media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Freedom House, Internews și USAID.