Aceste cereri vizează executarea îndelungată a hotărârilor judecătoreşti definitive şi au elevat chestiuni similare celor analizate din hotărârea pilot Ivanov, care a notat existenţa problemelor structurale, ce au determinat violarea Articolului 6, dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil şi Articolul 13, dreptul la un recurs efectiv şi Articolul 1 din Protocolul nr. 1, protecţia proprietăţii.

În hotărârea Marii Camere din 12 octombrie 2017 în cauza Burmych şi alţii c. Ucrainei, cererile nr. 46852/13 şi altele, Curtea a declarat cererile admisibile; a decis conexarea cererilor cu alte 12,143 de cereri pendinte; a decis că cererile urmează a fi tratate în conformitate cu obligaţia ce reiese din hotărârea pilot din 15 octombrie 2009 în cauza Ivanov c. Ucrainei; şi a decis radierea cererilor respective în temeiul Articolului 37 § 1 (c) din Convenţie şi transmiterea acestora Comitetului de Miniştri pentru a fi tratate în cadrul executării măsurilor cu caracter general stabilite în hotărârea pilot Ivanov. Potrivit principiului subsidiarităţii, care stă la baza Convenţiei şi nu doar a procedurii hotărârii pilot, chestiunea tratată în hotărârea pilot Ivanov, inclusiv prevederea privind redresarea victimelor pentru violarea sistemică constatată în Ivanov, este o chestiune de executare potrivit Articolului 46 din Convenţie.

În cererile din speţă, de asemenea şi viitoarele eventuale cereri similare, fac parte din pachetul procedurii de executare stabilite în hotărârea pilot. Soluţionarea acestor cereri trebuie să fie acompaniată de măsuri cu caracter general ce urmează a fi implementate de statul respondent sub supravegherea Comitetului de Miniştri.

Toate aceste cereri urmează a fi examinate în cadrul procedurii de executare a hotărârii Ivanov şi transmise Comitetului de Miniştri în calitate de autoritate responsabilă de asigurare că toate persoanele afectate de problema sistemică constatată în hotărârea pilot au obţinut justiţie şi compensaţie, inclusiv reclamanţii din speţe.

Având în vedere faptul că interesele victimelor actuale şi potenţiale a problemei sistemice respective sunt protejate mai adecvat în cadrul procedurii de executare, Curtea a decis că scopurile Convenţiei nu pot fi realizate la maximum dacă ea va continua să examineze speţele similare speţei Ivanov; corespunzător ea a concluzionat că nu este justificată continuarea examinării acestora.