Cauza Adyan şi alţii c. Armeniei, cererea nr. 75604/11, vizează patru martori Iehova care au fost condamnaţi în 2011 pentru refuzul de a îndeplini serviciul militar sau alternativ civil din considerente religioase. În faţa autorităţilor locale şi instanţelor judecătoreşti, ei au invocat că, chiar dacă legislaţia naţională prevede serviciu alternativ celui militar, acesta nu are caracter autentic civil, din moment ce este supravegheat de autorităţi militare. Ei au fost eliberaţi din închisoare în 2013 urmare unei amnistii generale, ispăşind mai mult de 2 ani de închisoare.

În hotărârea Curţii din 12 octombrie 2017 a fost constatată violarea Articolului 9, libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei, din Convenţie.

Curtea a constatat că autorităţile armene au eşuat, în perioada de referinţă, să facă încuviinţări corespunzătoare conştiinţei şi credinţei reclamanţilor şi să garanteze un sistem de serviciu alternativ care ar asigura o balanţă echitabilă dintre interesele societăţii şi cele reclamanţilor.

În particular, ea a constatat două deficienţe principale în sistemul de serviciu alternativ. În primul rând, serviciul alternativ nu era separat în mod suficient de cel militar: în ceea ce priveşte autoritatea, controlul şi normele aplicabile, sistemul militar era implicat în supravegherea şi organizarea serviciului alternativ, inclusiv aşa aspecte precum verificările, absenţa neautorizată, transferurile, sarcinile şi utilizarea normelor militare, sau cum ar fi aparenţele, civilii urmau să poarte uniforme. În al doilea rând, programul era semnificativ mai mare, 42 de luni în loc de 24 în cazul celui militar, care are un efect de intimidare, sau chiar punitiv.

Mai mult decât atât, deşi în 2013 au fost introduse modificări legislative, şi reclamanţii puteau cere anularea sentinţelor sale, până la acel moment ei deja au executat 2 ani din sentinţe.