Ghidul juristului
elaborat pentru a opri fluxul de cereri vădit inadmisibile la Curtea Europeană
pentru Drepturilor Omului


La 13 decembrie 2010 a
fost publicat un
Ghid destinat juriștilor în încercarea de a opri fluxul mare de cereri vădit inadmisibile care „inundează”
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


La moment sunt peste 130.000 de cazuri pendinte în fața Curții, dar, în
general, mai mult de 95% din ele sunt respinse pentru neîndeplinirea condițiilor
de admisibilitate stabilite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea pierde timpul examinând cererile vădit inadmisibile, care
în prezent sunt examinate de către un singur judecător, timp care ar putea fi
consacrat cazurilor grave și importante care întrunesc condițiile de
admisibilitate.


Ghidul explică în detalii condițiile de admisibilitate a Curții și este
destinat să ajute juriștii de a se pronunța pe cauzele clienților, unde nu
există absolut nici o șansă de succes, astfel încât aceștia să se abțină  de la adresare la Curte. De asemenea, ghidul este elaborat pentru a se asigura că
cererile care merită a fi examinate în fond trec testul de
admisibilitate. De exemplu, reclamanții sunt atenționați că trebuie să sesizeze
CtEDO în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a deciziei naționale
definitive.


Ghidul practic privind condițiile de admisibilitate este disponibil pe site-ul Curții
în limbile engleză și franceză. Acesta va fi disponibil ulterior în limba
rusă și turcă, iar mai târziu și în alte limbi. Este subliniat faptul că la 01
iunie 2010 a fost introdusă o nouă condiție de admisibilitate, astfel sunt declarate
inadmisibile cererile în cazul în care reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ. Exemple
recente includ un caz în care un reclamant s-a plâns Curții după ce a fost aplicată
o amendă de aproximativ un Euro.


Ghidul juristului, elaborat  de Research
Division  a Curții, reprezintă un pas de
punere în aplicare a planului de acțiuni adoptat la Conferința de la Interlaken la 18-19
februarie 2010 de către miniștrii Consiliului Europei a 47 de state membre. Conferința
a fost convocată, în vederea identificării modalităților de a ajuta
Curtea să facă față volumului crescător de cereri.