Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul avocaturii;