HRB air view

Protocolul nr. 15, prin care s-a amendat Convenția, prin introducerea, printre altele, a referinței la principiul subsidiarității și doctrina marjei de apreciere, a întrat în vigoare la data de 01 august 2021.

De asemenea, a fost redus termenul limită pentru adresare la Curte de la 6 luni la 4 luni, de la data deciziei finale naționale, însă aceste prevederi vor întra vigoare doar la data de 01 februarie 2022, urmare a unei perioade de tranziție. Acest Protocol a fost semnat și ratificat de către 47 state membre a Consiliului Europei.