28 ianuarie 2021 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2020. Conform raportului, la 31 decembrie 2020, 1.050 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state (1.056 de cereri  în anul 2019 și locul 9).

Dintre acestea, 532 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar (635 cereri în 2019); 250 cereri au fost comunicate Guvernului (301 cereri în anul 2019); au fost pronunțate 32 hotărâri (54 hotărâri în anul 2019).

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 9, cu indicele 1,47 cereri la 10.000 locuitori. În 2019 Moldova la fel era situată pe locul 5, cu indicele de 1,79 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2020, Curtea a pronunțat 32 hotărâri (54 în anul 2019), dintre care în 28 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. În 2 cauze, în privința Moldovei, nu a fost constatată nici o violare a Convenției; fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse în două cauze. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 1.971.045 Euro, aproape de patru ori mare față de anul anterior (508.465 Euro în anul 2019).

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2020 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

  • Articolul 2 – Dreptul la viață (1 cauză)
  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (5 cauze);
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (2 cauze);
  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (15 cauze);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (2 cauze);
  • Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (2 cauze);
  • Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (15 cauze);
  • Articolul 3 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Dreptul la alegeri libere (1 cauză);
  • Articolul 2 din Protocolul nr. 4 din Convenție – Libertatea de circulație (1 cauză).

Până la data de 31 decembrie 2020, Curtea a pronunțat 473 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 413 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 17 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (206), protecția proprietății (143), tratamentul inuman și degradant (153), dreptul la libertate și siguranță (105).