Foto: https://www.echr.coe.int

Compania reclamantă, (cererea nr. 71130/13), Gospodăria țărănească Chiper Terenti Grigore, este o companie înregistrată în Republica Moldova.

Cauza vizează retragerea licenței pentru extragerea calcarului, pietrișului și nisipului. În martie 2012 Procuratura Generală a cerut efectuarea unei expertize în privința activităților companiei, pentru a verifica dacă au avut loc extrageri de minereu în afara teritoriului alocat acesteia. Expertiza, emisă în iunie, a constatat că aceasta nu a avut loc, însă a concluzionat că compania a extras 1,400 metri cubi de nisip ilegal.

Procuratura Generală s-a adresat Camerei de licențiere pentru a-i aduce la cunoștință raportul, adăugând că extragerea ilegală a nisipului nu a fost declarată, și că compania nu a completat declarațiile fiscale corespunzătoare.

După aplicarea companiei reclamante a 2 avertismente privind încălcarea Codului subsolului, în septembrie 2012, Camera de licențiere a retras licența companiei reclamante și s-a adresat în instanța de judecată pentru a confirma măsura aplicată.

În cadrul procedurilor în fața instanței de fond, compania reclamantă a invocat că avertismentele aplicate nu au fost clare, și că ei de fapt au declarat autorității competente întreg volumul a nisipului extras și că au depus toate declarațiile oficiale necesare.

În acest temei, instanța de sector a respins solicitarea Camerei de licențiere, accentuând faptul că unica dovadă prezentată a fost raportul din iunie 2012, care a fost realizat de experți care nici nu au vizitat locația companiei reclamante și concluziile cărora sunt confuze. Totuși, în 2013 Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție au casat această hotărâre, dispunând retragerea licenței companiei reclamante pe motivul omiterii conformării cu scrisorile de avertisment a Camerei de licențiere.

Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1, protecția proprietății, compania reclamantă s-a plâns că retragerea licenței i-a încălcat dreptul de proprietate și că procedurile judiciare nu au fost echitabile.

Curtea a concluzionat că scrisorile de avertisment din 02 iulie și 02 august 2012 au fost totalmente neclare pentru compania reclamantă și ultima nu a putut înțelege din ele și din textul din lege la care se refereau, chiar cu sfatul unui specialist, că ar fi fost acuzată de nedeclararea autorității competente a 1,400 metri cubi de nisip și neîndeplinirea formelor oficiale din perspective fiscale pentru cantitatea respectivă de nisip. Diferit de primă instanță, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție nu au remediat situația, însă doar au luat notă de faptul că compania reclamantă a omis să se conformeze scrisorilor de avertisment a Camerei de licențiere și a hotărât retragerea licenței.

Corespunzător, Curtea a concluzionat că ingerința în proprietatea reclamantului, care a rezultat în neconformarea cu acele scrisori neclare de avertisment nu poate fi considerată legală și că nu a existat o balanță echitabilă dintre interesul public pe de o parte și dreptul reclamantului la respectul proprietății pe de altă parte. Astfel, a avut loc violarea Articolului 1 Protocolului nr. 1.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții compania reclamantă a fost reprezentată de către C. Lazari, avocat din Chișinău.