Foto: https://www.echr.coe.int

În cauza Pojoga c. Moldovei, cererea nr. 39635/08, hotărârea din 19 mai 2020 reclamantul Ecaterina Pojoga s-a plâns de inechitatea procedurilor judiciare urmare a admiterii unei cereri de apel tardive.

Curtea a constatat, în unanimitate, că a avut loc violarea Articolului 6 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, și Articolului 1 din Protocolul Adițional la Convenție, dreptul la respectul proprietății, urmare a admiterii unei cereri de apel depuse peste termen.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În Curții reclamantul a fost reprezentat de către N. Hriplivii, avocat din Chișinău.

***

În cauza Heross LTD c. Moldovei, 58982/12, hotărârea din 19 mai 2020, compania reclamantă s-a plâns de admiterea unei cereri de revizuiri neîntemeiate.

Curtea a constatat, în unanimitate, că a avut loc violarea Articolului 6 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, și Articolului 1 din Protocolul Adițional la Convenție, dreptul la respectul proprietății, urmare a admiterii unei cereri de revizuire, care de fapt constituia un apel deghizat.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În Curții reclamantul a fost reprezentat de către A. Bivol, avocat din Chișinău.