Începând cu luna martie, Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” va demara Proiectul „Promoting the Public’s Right to Know in Moldova”, susținut financiar de United Nations Democracy Fund (UNDEF). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a crea un impact la nivel național prin cazuri de litigare strategică, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație de interes public, precum: schimbarea legii și practicii judiciare în domeniul accesului la informație; identificarea lacunelor în dreptul intern și ajustarea acestora la standardele internaționale în domeniul drepturilor omului; responsabilizarea furnizorilor de informații, care obstrucționează în mod nejustificat accesul la informație, la respectarea dreptului de acces la informație etc.

În cadrul proiectului, va fi dezvoltată o platformă care va permite persoanelor să expedieze materiale confidențiale de interes public jurnaliștilor și ONG-urilor, precum și să sesizeze cazurile de obstrucționare a accesului la informații în mod intenționat, protejând identitatea destinatarului. De asemenea, vor fi litigate 25 de cauze cu caracter strategic, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație. Totodată, mai mulți funcționari publici și jurnaliști din diferite regiuni ale Republicii Moldova, avocați și reprezentanți ai societății civile vor fi instruiți despre aspectele specifice ale Legii privind accesul la informații, ceea ce va contribui la dezvoltarea capacităților și abilităților de implementare a Legii.

Durata Proiectului „Promoting the Public’s Right to Know in Moldova” este de un an.