În hotărârea Camerei din 03 octombrie 2017, cererea nr. 16986/12, Curtea a constatat:

– unanim, violarea Articolului 3, tratament inuman sau degradant, în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie a reclamantului.

– cu 5 voturi la 2, că nu a avut loc violarea Articolului 14, interzicerea discriminării, în conjuncţie cu Articolul 8, dreptul la respectul vieţii private şi de familie în ceea ce priveşte discriminarea pe criterii de sex.

Cauza a vizat, pe de o parte, plângerea privind condiţiile de detenţie, iar pe de altă parte, plângerea privind discriminarea pe criterii de sex datorită faptului că potrivit legislaţiei naţionale doar mamele condamnate care au copil sub vârsta de un an pot cere suspendarea executării unei sentinţe cu închisoarea.

Cererea reclamantului privind suspendarea executării sentinţei cu închisoare, depusă de către reclamant, tatăl unui copil cu vârsta de sub un an de zile, a fost respinsă de instanţele naţionale pe motiv că prevederea respectivă urmează a fi interpretată restrictiv.

Curtea a constatat că excluderea respectivă nu a constituit o diferenţă în tratament şi că a existat o relaţie rezonabilă de proporţionalitate dintre măsurile luate şi scopul legal urmărit, interesele copilului şi legătura specială dintre mamă şi copilul acesteia pe durata primului an de viaţă. Ea a notat, în particular, că oferirea posibilităţii de a suspenda executarea sentinţei nu era automată, şi că legislaţia penală în perioada de referinţă prevedea că toţi deţinuţii, indiferent de sex, puteau cere pe alte motive suspendarea executării sentinţei. Ea, de asemenea, a observat că scopul prevederii legale respective a fost de a servi anumite situaţii personale, în special privind legătura unică dintre mamă şi copil pe durata gravidităţii şi primului an de viaţă a copilului. Curtea a considerat că scopul poate fi considerat legitim în sensul Articolului 14 din Convenţie. Corespunzător Curtea a considerat că în sfera particulară la care cauza se referă, aceste considerente pot servi ca bază adecvată pentru a justifica diferenţa de tratament aplicată reclamantului. Maternitatea prezintă caracteristici specifici care urmează a fi luate în consideraţie, de rând cu alte chestiuni, prin mijloace de protecţie.